25 grudnia 2019

Niemiecko-polski słownik pojęć cz. 3 - Kriegsmarine

W trzeciej części słowniczka niemiecko-polskiego zawierającego pojęcia obejmujące jednostki taktyczne oraz operacyjne Wehrmachtu i Waffen-SS zagłębimy się w Kriegsmarine, czyli Marynarkę Wojenną III Rzeszy. 

Podobnie jak w poprzednich częściach zaznaczam, że nie ma tu wszystkich jednostek, bo było ich naprawdę dużo. Starałem się wybrać te najczęściej występujące i jeśli jakieś tłumaczenie jest niepoprawne - proszę o korektę.  
 
Tak jak wspomniałem we wstępie, Kriegsmarine, to Marynarka Wojenna wchodząca w skład Wehrmachtu, czyli Sił Zbrojnych III Rzeszy, podobnie jak Heer - Siły Lądowe oraz Luftwaffe - Siły Powietrze. 
Kriegsmarine bezpośrednio podlegało pod Oberkommando der Kriegsmarine - Naczelne Dowództwo Marynarki Wojennej, które z kolei nadzorowało Oberkommando der Wehrmacht - Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych. Pod dowództwem Oberkommando der Kriegsmarine znajdowały się m.in: 
 • Allgemeines Marinehauptamt - Kwatera Główna Marynarki 
 • Amt Kriegsschiffbau - Biuro Budowy Okrętów Wojennych
 • Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte - Dowództwo Sił Rozpoznawczych
 • Befehlshaber der Kampfgruppe - Dowództwo Grup Bojowych  
 • Befehlshaber der Kreuzer - Dowództwo Krążowników
 • Befehlshaber der Panzerschiffe - Dowództwo Okrętów Pancernych 
 • Befehlshaber der Schlachtschiffe - Dowództwo Pancerników 
 • Donau-Flottille - Flotylla "Dunaj"
 • Flottenkommando - Dowództwo Floty
 • Hafenkapitäne - Kapitanowie Portów 
 • Hafenkommandanten - Dowódcy Portów 
 • Kommandanten der Seeverteidigung - Dowódca Obrony Morskiej
 • Kriegsmarinedienststellen - Stacje Marynarki Wojennej
 • Marine-Abschnitts-Kommandanten - Dowódcy Sekcji Morskich
 • Marinegruppenkommando - Dowództwo Grupy Morskiej 
 • Marineoberkommandos - Okręgowe Dowództwa Marynarki 
 • Marinewaffenamt - Urząd Uzbrojenia Marynarki 
 • Seekriegsleitung - Dowództwo Działań Wojennych na Morzu
Struktura organizacyjna na szczeblu taktycznym Kriegsmarine wyglądała następująco, choć trzeba dodać, że różni się ona od tej z Heer i Luftwaffe, bo w tym przypadku można wyróżnić w sumie dwa pododdziały, czyli:
 • Flotille - flotylla, którą dowodził Flotillenchef, czyli Dowódca Flotylli
 • Flotte - flota, którą dowodził Flottenchef, czyli Dowódca Floty  
... a do wyodrębnienia poszczególnych jednostek nadaje się właściwe tylko Flotille, których były następujące rodzaje:
 • Artillerieträger-Flottille - Flotylla okrętów artyleryjskich
 • Flakjäger-Flottille - Flotylla przeciwlotnicza
 • Fluß-Sicherungs-Flottille - Flotylla bezpieczeństwa rzecznego
 • Geleit-Flottille - Flotylla eskortowa
 • Hafenschutz-Flottille - Flotylla ochrony portu 
 • Küstenschutz-Flottille - Flotylla ochrony wybrzeża
 • Minensuch-Flottille - Flotylla poszukiwaczy min (trałowców)
 • Netzsperr-Flottille - Flotylla przerywaczy barier sieciowych
 • Räumboots-Flottille - Flotylla małych trałowców
 • Schnellboots-Flottille - Flotylla kutrów torpedowych
 • Schnellboots-Schul-Flottille - Szkoleniowa flotylla kutrów torpedowych 
 • Sicherungs-Flottille - Flotylla bezpieczeństwa 
 • Sperrbrecher-Flottille - Flotylla przerywaczy zagród minowych 
 • Torpedoboots-Flottille - Flotylla torpedowców
 • Transport-Flottille - Flotylla transportowa 
 • Unterseeboots-Flottille - Flotylla okrętów podwodnych
 • Unterseeboots-Jagd-Flottille - Flotylla łowców okrętów podwodnych
 • Unterseeboots-Schul-Flottille - Szkoleniowa flotylla okrętów podwodnych 
 • Vorposten-Flottille - Flotylla patrolowa
 • Zerstörer-Flottille - Flotylla niszczycieli 
Do Flotte mogły należeć zarówno powyższe Flotillen jak i poszczególne okręty wojenne, np. Panzerschiffe (pancerniki) czy Schwerer Kreuzer (ciężkie krążowniki, popularnie zwane "pancernikami kieszonkowymi"). Kriegsmarine miało także swoje pododdziały lądowe o strukturze taktycznej identycznej do tej z Heer, czyli: Division - Brigade - Regiment - Bataillon/Abteilung - Kompanie - Zug - Gruppe. W przypadku największego z tych pododdziałów można wyróżnić:
 • Marine-Festungs-Division - Forteczna dywizja marynarki
 • Marine-Infanterie-Division - Dywizja piechoty marynarki (Dywizja morska)
 • Schnellboots-Lehr-Division - Instruktorska dywizja kutrów torpedowych 
 • Unterseeboots-Lehr-Division - Instruktorska dywizja okrętów podwodnych  
Poziom niżej znajdziemy się na poziomie Brigide, w której tak samo jak w Regiment wystarczy zastąpić nimi człon "Division" i już mamy gotowca. Jako że były takie pododdziały niemające swojego dywizyjnego odpowiednika, przytoczę je poniżej: 
 • Marine-Bordflak-Brigade - Pokładowa przeciwlotnicza brygada marynarki
 • Marine-Flak-Brigade - Brygada obrony przeciwlotniczej marynarki 
 • Marine-Schützen-Brigade - Brygada strzelców marynarki
 • Marine-Artillerie-Regiment - Pułk artylerii marynarki 
 • Marine-Ersatz-Regiment - Zapasowy pułk marynarki
 • Marine-Flak-Regiment - Pułk obrony przeciwlotniczej marynarki 
 • Marine-Lehr-Regiment - Instruktorski pułk marynarki
 • Marine-Grenadier-Regiment - Pułk grenadierów marynarki 
 • Marine-Regiment - Pułk marynarki 
 • Flottillen-Stamm-Regiment - Kadrowy pułk flotylli 
 • Schiffs-Stamm-Regiment - Kadrowy pułk okrętów  
Kolejnym pododdziałem jest Bataillon lub Abteilung. Różnica między nimi została wyjaśniona w cz. 1 (link). Podam tylko te, które nie mają swojego odpowiednika na szczeblu Division, Brigade i Regiment
 • Ausbildungs-Abteilung für Kriegsschiffneubauten - Batalion szkoleniowy nowych okrętów wojennych 
 • leichte Marine-Artillerie-Abteilung - Lekki batalion artylerii marynarki 
 • Marinehafen-Abteilung - Batalion zarządzania portem morskim marynarki 
 • Marine-Helferinnen-Ersatz-Abteilung - Zapasowy pomocniczy batalion marynarki
 • Marine-Stamm-Abteilung - Kadrowy batalion marynarki
 • Marine-Unteroffiziers-Lehr-Abteilung - Podoficerski instruktorski batalion marynarki
 • Schiffsmaschinen-Ausbildungs-Abteilung - Batalion szkoleniowy budowy silników statków
 • Unterseeboots-Ausbildungs-Abteilung - Batalion szkoleniowy okrętów podwodnych  
 • Marine-Alarm-Bataillon - Alarmowy batalion marynarki
 • Marine-Bau-Bataillon - Batalion budowlany marynarki 
 • Marine-Festungs-Pionier-Bataillon - Forteczny batalion pionierów marynarki  
 • Marine-Insel-Bataillon - Wyspowy batalion marynarki
 • Marine-Sicherungs-Bataillone - Batalion bezpieczeństwa marynarki
 • Marine-Sturm-Bataillon - Szturmowy batalion marynarki
Ranni marynarze leczyli się w Sanitätsämter - stacjach sanitarnych, Lazarettschiffe - statkach lazaretowych (szpitalnych) lub Marinelazarette - lazaretach marynarskich. Mieli też specjalne Verwundetentransportschiffe, czyli statki służące do transportu rannych.

2 komentarze:

 1. Lubię, wręcz uwielbiam te Twoje historie. Ale słowniki to jest prawdziwy majstersztyk ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dziękuję za uznanie i cieszę się, że artykuły się podobają!

   Usuń