06 listopada 2019

Niemiecko-polski słownik pojęć cz. 2 - Luftwaffe

W drugiej części słowniczka niemiecko-polskiego zawierającego pojęcia obejmujące jednostki taktyczne oraz operacyjne Wehrmachtu i Waffen-SS przyjrzymy się Luftwaffe, czyli Siłom Powietrznym III Rzeszy.

Tak jak poprzednio zaznaczam, że nie zostaną tu przedstawione wszystkie związki operacyjne, bo jest ich bardzo dużo, a tylko te najczęściej występujące i jeśli będzie jakiś błąd w tłumaczeniu - to proszę o korektę. Dodatkowo, jako że Luftwaffe posiadała w swojej strukturze jednostki polowe i spadochronowe, których struktura jest podobna do oddziałów i pododdziałów Heer, skupię się głównie na tych powietrznych.


Jak już wspomniałem na wstępie Luftwaffe, to Siły Powietrze wchodzące w skład Wehrmachtu, podobnie jak poznane już Heer - Siły Lądowe oraz Kriegsmarine - Marynarka Wojenna. 
Za Luftwaffe odpowiadało Oberkommando der Luftwaffe - Najwyższe Dowództwo Sił Powietrznych, które podlegało pod Oberkommando der Wehrmacht - Naczelne Dowództw Sił Zbrojnych, a mające siedzibę w Reichsluftfahrtministerium - Ministerstwie Lotnictwa Rzeszy przewodzone przez Reichsmarschall'a Hermann'a Göring'a do 23 kwietnia 1945 r., a później - do 24 maja 1945 r. - przez Generalfeldmarschall'a der Luftwaffe Robert'a Ritter'a von Greim'a. Struktura organizacyjna Luftwaffe wyglądała następująco, choć tak jak w przypadku Heer, przez lata wojny przechodziła większe lub mniejsze zmiany: 
 • Rotte - para dowodzona przez Rottenführer'a - dowódcę pary
 • Kette - łańcuch na czele którego stał Kettenführer - dowódca łańcucha
 • Schwarm - rój (dwie Rotte) dowodzony przez Schwarmkommandeur - dowódcę roju
 • Staffel - eskadra (3 lub 4 Schwarm), którą dowodził Staffelkapitän - nie tłumacząc dosłownie - dowódca eskadry
 • Gruppe - grupa (3 lub 4 Staffel), której dowódca miał tytuł Kommandeur, a mająca już swój sztab - Gruppenstab
 • Geschwader - szwadron (3 lub 4 Gruppe) na czele którego stał Geschwaderkommodore - komandor szwadronu oraz także mająca swój sztab - Geschwaderstab 
Kilka powyższych związków taktycznych tworzyło Korps - korpus, który w zależności od tego, czy jednostka miała formę powietrzną czy polową, mógł to być:
 • Fallschirm-Korps - korpus spadochronowy
 • Fallschirm-Panzerkorps - korpus pancerno-spadochronowy
 • Flak-Korps - korpus artylerii przeciwlotniczej
 • Flak-Korps z.b.V - korpus artylerii przeciwlotniczej do zadań specjalnych 
 • Flieger-Korps - korpus powietrzny 
 • Jagd-Korps - korpus myśliwski 
 • Luftwaffen-Feldkorps - korpus polowy Luftwaffe 
W przypadku Luftwaffe stworzono także Fallschirm-Armee - armię spadochronową. Kilka złączonych Korps tworzyło natomiast Luftflotte - flotę powietrzną, którą dowodziło poszczególne Luftwaffenkommando - dowództwo Luftwaffe. Dla celów administracyjnych Luftwaffe była podzielona na kilkanaście Luftgaue - obszarów powietrznych, podlegających pod wyznaczone Luftkreis - Dowództwo Służby Powietrznej.

Jako że Luftwaffe posiadała oddziały naziemne i spadochronowe, to można było z nich stworzyć związki podobne do tych z Heer
 • Fallschirmjäger-Division - dywizja strzelców spadochronowych
 • Fallschirm-Panzer-Division - dywizja pancerno-spadochronowa 
 • Fallschirm-Panzergrenadier-Division - dywizja spadochronowa grenadierów pancernych
 • Flak-Division - dywizja artylerii przeciwlotniczej
 • Flak-Ersatz-Division - zapasowa dywizja artylerii przeciwlotniczej 
 • Flak-Scheinwerfer-Division - dywizja reflektorów przeciwlotniczych
 • Flieger-Division - dywizja powietrzna
 • Flieger-Ausbildungs-Division - szkoleniowa dywizja powietrzna   
 • Flieger-Schul-Division - powietrzna dywizja szkolna 
 • Flieger-Ziel-Division - celownicza dywizja powietrzna
 • Jadg-Divison - dywizja strzelecka
 • Luftwaffen-Feld-Division - dywizja polowa Luftwaffe
 • Luftwaffen-Lehr-Division - instruktorska dywizja Luftwaffe
 • Luftnachrichten-Ausbildungs-Division - łącznościowa powietrzna dywizja szkolna
 • Luftnachrichten-Ersatz- und Ausbildungs-Division - łącznościowa powietrzna zapasowa i szkolna dywizja
 • Luftnachrichten-Ersatz-Division - łącznościowa powietrzna dywizja zapasowa  
 • Nachtjagd-Division - nocna dywizja myśliwska
 • Panzer-Division - dywizja pancerna (Fallschirm-Panzer-Division 1 „Hermann Göring“ podlegała pod Luftwaffe
Schodząc jeszcze niżej z poziomu Divisionen mamy poszczególne Brigaden (brygady) i Regimenter (pułki) je tworzące. Tutaj skupię się na tych, które nie mają swojego dywizyjnego odpowiednika: 
 • Fallschirm-Sturmgeschütz-Brigade - spadochronowa brygada dział szturmowych
 • Luftwaffen-Bau-Brigade - brygada budowlana Luftwaffe
 • Fallschirm-Artillerie-Regiment - spadochronowy pułk artylerii
 • Fallschirm-Flak-Regiment - spadochronowy pułk przeciwlotniczy
 • Fallschirm-Pionier-Regiment - spadochronowy pułk pionierów
 • Feld-Regimenter der Luftwaffe - polowy pułk Luftwaffe
 • Festungs-Flak-Regiment - forteczny pułk przeciwlotniczy 
 • Flak-Sturm-Regiment - przeciwlotniczy pułk szturmowy
 • Luftgau-Nachrichten-Regiment - łącznościowy pułk Luftgau 
 • Luftnachrichten-Regiment - powietrzny pułk łącznościowy 
 • Luftwaffen-Artillerie-Regiment - pułk artylerii Luftwaffe 
 • Luftwaffen-Jäger-Regiment - pułk strzelców Luftwaffe 
 • Panzergrenadier-Regiment - pułk grenadierów pancernych 
Wracając do jednostek powietrznych, to największym związkiem taktycznym na szczeblu nieoperacyjnym, był Geschwader, który przybierał poniższe formy:
 • Aufklärungsgeschwader - szwadron rozpoznawczy 
 • Aufklärungsgruppe (See) -szwadron rozpoznawczy (morski) 
 • Fernaufklärungsgeschwader - szwadron zwiadowczy dalekiego zasięgu
 • Jagdgeschwader - szwadron myśliwski
 • Jagdbombergeschwader - szwadron myśliwsko-bombowy  
 • Kampfgeschwader - szwadron bojowy (bombowców)
 • Kampfgeschwader z.b.V. - szwadron bojowy (bombowców) do zadań specjalnych
 • Lehr-Geschwader - szwadron instruktorski 
 • Luftlandegeschwader - szwadron obrony lądowiska 
 • Nahaufklärungsgeschwader - szwadron zwiadowczy bliskiego zasięgu
 • Nachtjagdgeschwader - nocny szwadron myśliwski
 • Schlachtgeschwader - szwadron bojowy
 • Schnellkampfgeschwader - szybki szwadron bojowy
 • Sturzkampfgeschwader - szwadron bombowców nurkujących
 • Transportgeschwader - szwadron transportowy  
 • Zerstörergeschwader - szwadron niszczycieli 
 Schodząc niżej znajdziemy się na poziomie Gruppe. W większości wystarczy zastąpić człon "geschwader" członem "gruppe" i już mamy jednostkę taktyczną poziom niżej, choć zdarzały się Gruppen, które nie miały swojego odpowiednika w Geschwaders. Te najczęściej występujące to:
 • Ergänzungs-Nachtjagdgruppe - nocna uzupełniająca grupa myśliwska 
 • Ergänzungs-Zerstörergruppe - uzupełniająca grupa niszczycieli 
 • Erprobungsgruppe - grupa doświadczalna
 • Küstenfliegergruppe - grupa lotnictwa przybrzeżnego
 • Minensuchgruppe - grupa minowa 
 • Nachtschlachtgruppe - nocna grupa bojowa
 • Schleppgruppe - grupa holownicza   
 • Seenotgruppe - grupa ratownictwa morskiego
Gruppen w swojej strukturze posiadały poszczególne Staffeln, które podobnie jak wyżej - miały zazwyczaj swój odpowiednik szczebel wyżej, chociaż zdarzały się przypadki odbiegające od tej reguły:
 • Seetransportstaffel - eskadra transportu morskiego 
 • Seenotflottille - flotylla ratownictwa morskiego (jednostki te podlegały pod Luftwaffe, mimo że nazwa sugeruje Kriegsmarine
 • Versuchsstaffel - eskadra eksperymentalna
Oprócz podstawowych związków taktycznych i operacyjnych, każdy Luftgau miał od kilku do kilkunastu swoich Flughafen-Bereichskommandos, które można przetłumaczyć jako Dowództwa Obszarów Portów Lotniczych oraz od kilku do kilkudziesięciu Fliegerhorst-Kommandanturen - Biura Dowódców Baz Powietrznych. W strukturach Luftgau znajdowały się także Luftzeuggruppen, czyli Grupy Lotnicze odpowiedzialne za zaopatrzenie w sprzęt i realizację wszystkich spraw technicznych i operacyjnych.
Na poziomie dowódczym można przytoczyć jeszcze poniższe związki:
 • Kommandierende Generale der deutschen Luftwaffe - Komendatura Generałów Niemieckich Sił Powietrznych
 • Luftkreis-Kommando - Dowództwo Obwodu Lotniczego 
 • Luftwaffengruppenkommando - Dowództwo Grupy Sił Powietrznych
 • Luftwaffen-Kommando - Dowództwo Sił Powietrznych 
a także: 
 • Fliegerführer - dowództwo powietrzne 
 • Jagdfliegerführer - dowództwo powietrzno-myśliwskie 
 • Jagdabschnittsführer - dowództwo sekcji myśliwskiej 
 • Nachtjagdraumführer - dowództwo myślistwa mocnego 

Zapraszam na inne części: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz